Delegater fra HTV-områdene til fylkesmøtet 26.3

Av Elise Steen, 14.01.2020

Alle HTV-områder i Buskerud har anledning til å sende delegater til fylkesmøtet for NSF Viken 26. mars på Thon hotel Arena i Lillestrøm. Hovedtillitsvalgte vil gjennomføre valg på delegater i sine respektive områder.

NSF Buskerud blir fra 1. april endel av NSF Viken sammen med NSF Akershus og NSF Østfold https://www.nsf.no/vis-artikkel/4726838/12548/NSF-Buskerud-gaar-inn-i-Viken . Nytt styre, fylkesleder og to nestledere skal velges på fylkesmøtet for NSF Viken 26. mars. Delegater fra HTV-områdene i Buskerud, Akershus og Øsfold samt delegater valgt fra medlemmer uten HTV-områder og ikke-yrkesaktive medlemmer har stemmerett i møtet ved disse valgene og representere medlemmer fra sine områder.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt om du ønsker å å foreslå kandidater eller selv stille som delegat til fylkesmøtet på vegne av ditt hovedtillitsvalgtområde. Det vil bli annonsert lokalt fra din hovedtillitsvalgt frist for å foreslå kandidater, informasjon om hvilke kandidater som stiller og dato for medlemsmøte med valg av delegater til fylkesmøtet. 

Som grunnlag for antall delegater til fylkesmøtet, skal det benyttes medlemstall per HTV-område pr. 1. januar det året delegatvalget finner sted, og fastsettes i henhold til NSFs vedtekter § 4 B Fylkesmøtet. 

Nedenfor er ei liste hvor alle HTV områder i Buskerud justert etter nye kommunegrenser står med antall medlemmer pr 01.01.2020, og antall delegater hvert området skal velge å sende til fylkesmøtet. Områdene som har en delegat velger en varadelegat og områder som har to eller flere delegater velger minst to varadelegater. 

Antall medlemmer pr. HTV-område og antall delegater til fylkesmøtet 26.03.2020

HTV område

Antall medlemmer pr. 1.1.2020

Antall delegater

06020 Drammen Kommunale Htv-Område

630

8

06040 Kongsberg Kommunale Htv-Område

179

3

06050 Ringerike Kommunale Htv-Område

177

3

06120 Hole Kommunale Htv-Område

30

1

05320 Jevnaker Kommunale Htv-Område

35

1

06150 Flå Kommunale Htv-Område

16

1

06160 Nesbyen Kommunale Htv-Område

37

1

06170 Gol Kommunale Htv-Område

26

1

06180 Hemsedal Kommunale Htv-Område

19

1

06190 Ål Kommunale Htv-Område

54

2

06200 Hol Kommunale Htv-Område

38

1

06210 Sigdal Kommunale Htv-Område

32

1

06220 Krødsherad Kommunale Htv-Område

17

1

06230 Modum Kommunale Htv-Område

112

3

06240 Øvre Eiker Kommunale Htv-Område

110

3

06260 Lier Kommunale Htv-Område

127

3

06310 Flesberg Kommunale Htv-Område

19

1

06320 Rollag Kommunale Htv-Område

16

1

06330 Nore Og Uvdal Kommunale Htv-Område

23

1

06420 Vestre Viken HF Drammen Htv-Område

1 050

12

06421 Vestre Viken HF, Psykiatrisk Klinikk HTV-Område

441

6

06430 Vestre Viken HF Bærum HTV-Område

538

7

06450 Vestre Viken HF Ringerike Htv-Område

327

5

06460 Vestre Viken HF Kongsberg Htv-Område

196

3

06480 Sykehuspartner HTV-Område

26

1

6850 Unicare Hokksund HTV-Område

18

1

06720 Modum Bad Htv-Område

58

2

06740 Bergfløtt Behandlingssenter Htv-Område

18

1

06750 Universitetet i Sørøst-Norge Drammen Htv-Område

45

1