Tariffoppgjøret 2020

Av Gry Renate Bergskaug, 15.01.2020

NSF Oslo har deltatt på UNIO sin tariffkonferanse 2020.

UNIO har arrangert sin tariffkonferanse for tariffoppgjørene 2020. Fylkesleder Line Orlund deltok på konferansen. Noen av temaene som ble tatt opp var veien videre, plasstillitsvalgtes rolle relatert til faglig utvikling, lønnsdannelse og klima.

Mer informasjon om tariffoppgjøret vil komme fortløpende.