NSF Karmøy frykter sykepleierflukt

Av Arild Berland, 16.01.2020

I et intervju i dagens Haugesunds Avis gir fungerende hovedtillitsvalgt i NSF Karmøy, Janett Gustavsen, uttrykk for bekymring. Hun frykter at ansettelsesstopp, økt arbeidsbelastning, ugunstige arbeidstidsordninger og lite konkurransedyktig lønn vil medføre at sykepleiere søker seg bort fra kommunen.

I artikkelen sier Gustavsen og sykepleier Amanda Christine Mannes at Karmøy kommunes innsparingstiltak har medført at sykepleierne opplever seg lite verdsatt.  De er usikre på fremtiden, noe som også er utfordrende for arbeidsmiljøet.  Mannes, som arbeider i kommunens hjemmesykepleie, mener den økte arbeidsbelastningen også bidrar til at kvaliteten på tjenestene ikke er det de skal være.

-  Nå er vi livredde for å miste mye god kompetanse ved at folk søker seg til nabokommuner eller spesialisthelsetjenesten, fordi kommunen skal spare, sier Gustavsen til avisen.

Karmøy kommune sier til avisen at de har forståelse for at sykepleierne opplever situasjonen som krevende, samtidig  som de tillitsvalgte berømmes for å være samarbeidsvillige og konstruktive i arbeidet med å sikre gode tjenester og samtidig ivareta ansatte. 

Kommunen gir uttrykk for at de framover vil fokusere på heltidsstillinger, kommunikasjon mot studenter og samarbeid med utdanningsinstitusjoner, kompetanseheving og et godt fagmiljø.

Du kan lese artikkelen - og kommunens kommentarer til Gustavsen og Mannes' utsagn i denne linken: (Betalingsmur hvis du ikke er abonnent)

https://www.h-avis.no/nyheter/karmoy/karmoy-kommune/folk-far-darlig-samvittighet-nar-de-er-syke/s/5-62-925954