Utdanning av operasjonssykepleiere i Norge

Av Hanne Sofie Yttervik, 19.01.2020

Oppdatert liste over utdanningsinstiusjoner som tilbyr operasjonssykepleierutdanning med og uten masterløp 2020