Nasjonal fagkonferanse øyesykepleie 2020

Av Charlotte Bakken Heltne, 21.01.2020

Styret i faglig gruppe av øyesykpleiere har gleden av å invitere til årets fagkonferanse for sykepleiere og andre som jobber innen øyefaget 7.-8. mai 2020 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Fagkonferansen 7.-8.mai 2020.  

Faglig program og nettverksbygging
Konferansen går over to dager og vi er stolte av å kunne tilby et variert program med høy faglig kvalitet. Vegg-i-vegg med konferansesalen vil det være tilstede ulike firma med tilknytning til øyefaget, som presentere sitt firma og sortiment i pausene. Her vil også pasientorganisasjoner være tilstede.

I tillegg til det faglige programmet inviterer vi også til festmiddag på hotellet 7.mai, og håper flest mulig benytter seg av muligheten til å dele en hyggelig kveld med øyekolleger. 


Posterutstilling
Vi inviterer også i år til posterutstilling. Dette er en fin mulighet til å dele et prosjekt dere har jobbet med, eller vise litt fra hvordan dere jobber i avdelingen. Det er mulig å søke et eget stipend fra FGØS for de medlemmer som ønsker å delta med poster. For å stimulere til påmelding av postere på konferansen har vi opprettet et eget posterstipend som kan søkes av medlemmer som melder på en poster til konferansen. Stipendet tildeles uavhengig av øvrige stipender, men du kan ikke motta både posterstipend og vanlig stipend tilknyttet konferansen. Stipendet er på 3000 kr. 


Stipend
Medlemmer i FGØS kan søke om et stipend til deltakelse på fagkonferansen. Stipendet tildeles etter ansiennitet i faggruppen, og med hensyn til når du sist har mottatt et stipend fra FGØS. Stipendet er på kr 3000.

Om du har vurdert medlemskap i faggruppen har du nå en gyllen anledning til å melde deg inn og støtte vårt arbeid med å arrangere gode fagarrangementer. Her finner du mer informasjon om stipend og søknad til stipend. 


Påmelding og mer informasjon
Påmelding og mer informasjon om konferansen finner du ved å klikke deg inn på følgene nettsiden: Fagkonferansen 7.-8.mai 2020. 


Påmeldingsfrist til fagkonferansen er 1.mars 
Vi håper flest mulig har anledning til å delta i konferansen, og benytter muligheten til faglig påfyll og sosial samvær med øyekolleger fra hele landet. 


Vi gleder oss til å treffe deg!