Arbeidstidskurs for ledere 22.1.20

Av Trude Hansen, 23.01.2020

Fylkeskontoret i Buskerud arrangerte 22. januar arbeidstidskurs for ledere. 25 ledere/turnusansvarlige fra hele Buskerud var tilstede.

Rådgivere Elise Steen og Trude Hansen var ansvarlige for kurset. Det ble blant annet snakket om helsefremmende turnuser, heltid, langvakter og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Det var gode diskusjoner, gode innspill og delinger av erfaringer.