Fylkesstyre NSF Viken 2020-2023

Av Trude Hansen, 27.01.2020

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Vikens fylkesstyre? Fristen begynner å nærme seg – frist for forslag og innsending av villighetserklæring er 25. februar 2020.

Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Det ble sendt ut informasjon om valget i desember. Les mer her https://www.nsf.no/vis-artikkel/4764729/12548/Vil-du-vaere-en-del-av-NSF-Vikens-fylkesstyre-2020-2023? for mer informasjon.

Selve valget foregår på fylkesmøtet i Viken 26.3 kl 10-18 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Nominasjonskomiteen ber om forslag og villighetserklæring sendes inn så fort som mulig.

I henhold til NSFs vedtekter er det ikke anledning til å foreslå seg selv. Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg. Du kan kun stille til valg om du er medlem i NSF og du kan kun foreslås av medlemmer.

Nominasjonskomiteen ber om at skjemaet fylles ut elektronisk/på PC før det skrives ut og signeres, for deretter å scannes eller sendes som bilde til adressen som er oppgitt på skjemaet. Det bes også om at skjemaet sendes i word-format. Dette for å kunne lage et godt saksfremlegg til delegatene på fylkesmøtet som skal stemme på de ulike kandidatene.

Adresse for innsendelse står på villighetserklæringen som er vedlagt.

Det er i tillegg viktig at du står med riktig epost adresse på din side. Dersom du er usikker ber vi deg om å gå inn og sjekke din side på www.nsf.no.

 

Frist for innsending av villighetserklæring er 25. februar 2020.

Det nye fylkesstyret velges av delegatene under NSF Vikens fylkesmøte 26.mars 2020. Styret, inkludert fylkesleder og to nestledere tiltrer sine verv i det fylkesmøte blir avsluttet.

 

Har du spørsmål om noen av vervene, ta kontakt med leder av nominasjonskomiteen Espen Bjørkenes: espbjo@vestreviken.no eller nestleder Camilla Andresen: camand@skedsmo.kommune.no