Still som delegat på fylkesmøtet i NSF Viken!

Av Elin Lundby, 27.01.2020

Vil du være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Viken for perioden 2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet. Fylkesmøtet holdes på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 26. mars.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt og gi beskjed om at du ønsker å stille som kandidat til delegatvalget så snart som mulig. 

I alle hovedtillitsvalgtområder skal det arrangeres valg av delegater før utgangen av februar 2020. Hvor mange delegater hvert hovedtillitsvalgtområde har, avgjøres av hvor mange medlemmer det er. 

Oversikt over hovedtillitsvalgte i Akershus finner du her: https://www.nsf.no/vis-artikkel/874004/264507/Hovedtillitsvalgte-i-Akershus

Eget valg av delegater blant ikke-yrkesaktive medlemmer og medlemmer på arbeidssteder uten hovedtillitsvalgt:

Er du medlem som ikke er en del av et etablert hovedtillitsvalgtområde eller ikke yrkesaktiv? Ønsker du å være delegat på fylkesmøtet? Da melder du din interesse til fylkeskontoret i Akershus på epost akershus@nsf.no innen 19. februar. Valg av delegater for ikke yrkesaktive eller medlemmer uten hovedtillitsvalgtsområde vil bli administrert av fylkeskontoret.

Møtet er åpent for medlemmer

Det er begrenset plass, så om du ønsker å delta – men ikke som delegat - ber vi om at du melder deg på til epost akershus@nsf.no innen 29. februar.