Besøk hos jordmorstudentene i Stavanger

Av Jordmorforbundet, 31.01.2020

Det første kullet med jordmorstudenter ved Universitetet i Stavanger har startet opp, og denne uken var vi på besøk!

Prosjektleder, Helene Furnes og tillitsvalgte ved SUS, Bente Birkeland, presenterte NSF og Jordmorforbundet for studentene. 

 

 

Det var en engasjert gjeng som var opptatt av jobb etter endt utdanning, arbeidsforhold og hvordan man kan få en travel studiehverdag til å gå opp med livet ellers. Det å være jordmorstudent er svært krevende, men så verdt det når man står ferdig og skal ut i verdens beste yrke. 

Vi oppfordret studentene til å stå sammen med oss i den tiden vi nå er inne i med påvirkningsmulighet mot myndigheter, både i form av medlemsskap og ytringer om situasjonen. 

Vi ser at hovedvekten av jordmorstudenter og nyutdannede jordmødre velger NSF og Jordmorforbundet som sin organisasjon og setter stor pris på det! Med en medlemsvekst på nær 90% de siste årene er det kun snakk om utholdenhet før vi er den største organisasjonen for jordmødre. 

Vi takker for oss, Stavanger, og ønsker dere lykke til videre på studiet!