Valg i NSF Oppland og NSF Hedmark 30. mars

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 04.02.2020

NSF Oppland og NSF Hedmark arrangerer fylkesmøte 30. mars 2020 på Scandic Lillehammer Hotel. I fylkesmøtet skal det velges fylkesstyre for det sammenslåtte NSF Innlandet, i perioden 2020-2023.

Fylkesmøtet arrangeres jf. § 4 B i NSFs vedtekter.  Til fylkesstyret skal det velges fylkesleder, nestleder, 8 medlemmer og 8 varamedlemmer.

Fylkesmøtet består av delegater valgt av og blant NSF-medlemmer i Hedmark og Oppland. Det er disse som velger fylkesleder, nestleder og øvrige fylkesstyre, etter at nominasjonskomiteen har avgitt sin innstilling.

Også medlemmer som ikke er valgt som delegater har adgang til fylkesmøtet, 30. mars.  De har uttalerett, men ikke forslags- eller stemmerett.  Fylkeskontoret dekker lunsj for alle medlemmer som deltar på møtet, men ikke utgifter til reise m.m. for andre enn de som er innkalt og/eller har verv i organisasjonen.

Tillitsvalgte, fylkesstyremedl. og faggruppeledere som skal delta på opplæringskonferansen 31. mars, benytter samme skjema for påmelding til begge dager, inkl. middag og overnatting.

Påmelding skjer via denne linken innen 13. mars: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4829404/12572 

Husk at du må være innlogget som medlem for å få opp påmeldingsskjema.