Fylkesmøte for NSF Oppland og NSF Hedmark 30. mars

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 03.03.2020

NSF Oppland og NSF Hedmark arrangerer fylkesmøte 30. mars 2020 på Scandic Lillehammer Hotel. Møtet skal velge fylkesstyre for NSF Innlandet for 2020-2023. I denne artikkelen finner du en oversikt over de foreslåtte kandidatene.

Fylkesmøtet arrangeres jf. § 4 B i NSFs vedtekter.  Til fylkesstyret skal det velges fylkesleder, nestleder, 8 medlemmer og 8 varamedlemmer.

Fylkesmøtet består av delegater valgt av og blant NSF-medlemmer i Hedmark og Oppland. Det er disse som velger fylkesleder, nestleder og øvrige fylkesstyre, etter at nominasjonskomiteen har avgitt sin innstilling.

Innstillingen, som blir bekjentgjort på disse nettsidene senest 16. mars, har sitt utgangspunkt i følgende foreslåtte kandidater:

Her finner du litt mer informasjon om kandidatene:

Nominasjon_-_Innlandet_-_2020_-_foreslåtte_kandidater_pr__290220 kl. 00.00.pdf

Alle medlemmer har adgang til fylkesmøtet, 30. mars.  De har uttalerett, men ikke forslags- eller stemmerett.  Fylkeskontoret dekker lunsj for alle medlemmer som deltar på møtet, men ikke reise- eller oppholdsutgifter for andre enn delegater og andre som er innkalt og/eller har verv i organisasjonen.

Tillitsvalgte, fylkesstyremedl. og faggruppeledere som skal delta på opplæringskonferansen 31. mars, benytter samme skjema for påmelding til begge dager, inkl. middag og overnatting.

Påmelding skjer via denne linken innen 13. mars: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4829404/12572 

 

Husk at du må være innlogget som medlem for å få opp påmeldingsskjema.