Innsparingstiltak bekymrer NSFs hovedtillitsvalgt i Sandnes

Av Silje Anfinsen Østrem, 05.02.2020

Hovedtillitsvalgt Siri Rugland Ree uttrykker i dagens Sandnesposten bekymring for millionkutt i hjemmetjenesten. Kommunestyret vedtok mandag å kutte 14 millioner i helse og velferd. Rugland Ree bekrefter overfor NSF Rogaland at kuttene kom overraskende på henne.

- Politikerne har vedtatt å kutte i det som er satsingsområde i kommunen. Over tid har kommunen jobbet for at innbyggere skal kunne bo lengst mulig hjemme og både dagsenter og hjemmetjenester er viktige tiltak for å oppnå dette. Slike tilbud er viktige både for bruker og pårørende, fordi de kan gi pårørende nødvendig og viktig avlasting, sier Rugland Ree til NSF Rogaland

Fra fire til ett årsverk
Det er også vedtatt å redusere en planlagt økning av årsverk i hjemmetjenesten. I saken fra kommunestyret kan vi lese at kommunen forventer økning av tjenester i hjemmet, noe som vil gi et behov på fire årsverk. Dette har nå politikerne vedtatt å redusere til ett årsverk.

Om tjenesten hjemmesykepleie skriver Sandnes kommune på sine nettsider at hjemmesykepleie tildeles «med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg». Målet er at du bruker dine ressurser og mestrer hverdagen best mulig.»

- Nå har politikerne i kommunestyret vedtatt innsparinger som ser ut til å gå imot kommunens mål og langsiktige arbeid med å sette brukerens egne behov, ressurser og mestringsopplevelser i sentrum, fastslår Rugland Ree

Påvirker kvaliteten
Rugland Ree sier videre at terskelen for å komme inn på institusjon er høyere i dag og at det derfor er viktig å følge opp de som bor hjemme. Hun er redd for at fremtidige pasienter kan risikere å bli sendt frem og tilbake mellom institusjon og hjemmet. NSF er også bekymret for arbeidsmiljøet til de ansatte. Hvis arbeidspresset øker og en ikke har nok sykepleiere med riktig kompetanse, kan vi både risikere å miste de sykepleierne vi har i dag og samtidig få utfordringer med å rekruttere nye. Etter hvert vil dette kunne gå ut over kvaliteten på tjenestene.

 

Saken i kommunestyret 3. februar 2020 kan leses her:  http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877324?agendaItemId=15029422

Saken i Sandnesposten er for abonnenter og kan leses her: https://www.sandnesposten.no/helse/hjemmetjenesten/sandnes-kommune/millionkutt-i-hjemmetjenesten-overrasker-de-gar-mot-seg-selv/s/5-105-234286