Tillitsvalgtsamlinger på fylkeskontoret

Av Trude Hansen, 05.02.2020

Onsdag 5. februar var mange tillitsvalgte tilstede på fylkeskontoret i Buskerud

Vestre Viken hadde tillitsvalgtsamling med tillitsvalgte fra hele Vestre Viken. Det var rundt 20 tillitsvalgte fra Drammen, Ringerike, Hønefoss, Bærum og psykisk helse og rus. 

I tillegg så har det vært nesten 20 tillitsvalgte fra Drammen kommune tilstede. 

Tillitsvalgte fra Drammen kommune
Det var trangt rundt bordet