Slik bidrar vi til flere sykepleiere i arbeid i Rwanda

Av NSF , 07.02.2020

I Rwanda sto mer enn 3000 sykepleiere og jordmødre i fare for å miste jobbene sine på grunn av manglende lisens. Takket være muligheten til etterutdanning har de nå fått autorisasjon til å praktisere. 

Dette er svært viktig i en kontekst hvor sykepleiermangelen er kritisk. Filmen under (ca. 90 sekunder) beskriver kort hvordan Norsk Sykepleierforbund spilte en rolle i dette. 

 

Etter folkemordet i Rwanda i 1994 var det bare 347 sykepleiere igjen i landet. Et akutt behov for sykepleiere og jordmødre ble løst ved at sykepleierne fikk en forkortet og utilstrekkelig opplæring. Dette førte til svært varierende kvalitet i helsetjenestene i landet.

Opplæringen av sykepleiere og jordmødre i Rwanda startet i kolonitiden. Mange av sykepleierskolene ble åpnet av religiøse organisasjoner drevet av katolikker, protestanter og adventister. Noen var offentlige, andre private. Sykepleierutdanning har siden den gang utviklet seg fra helt grunnleggende videregående opplæring til avansert vitnemål, bachelorgrad og utdannelse på masternivå. En viktig milepæl var når man i 2007 innførte krav om 3 år høyere utdanning (A1), og faset ut sykepleierutdanningen på nivå med videregående skole (A2). I 2011 kom kravet om lisens.

Det rwandiske sykepleierforbundet, Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU), har vært NSFs samarbeidspartner siden 2012. Siden samarbeidet ble inngått har RNMU utviklet sin faglige kapasitet, økt sin innflytelse på nasjonale myndigheter, og hevet kompetansen til sine medlemmer.

Kristin Iversen, NSFs seniorrådgiver i internasjonal bistand, i møte med en av de ansatte på RNMUs hovedkontor i Rwanda.

 

Se filmen om «catch-up programmet» under: