Uten ledelse fungerer ikke helsetjenesten

Av NSF, 07.02.2020

«De viktigste faglige lederne i helsetjenesten er våre 120.000 sykepleiere». Det var ett av budskapene fra forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen da hun holdt innlegg på Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) sin lederkonferanse.

Under tittelen «Winter is coming – strategiske allianser nødvendig» brukte hun sitt innlegg til å fremsnakke den hverdagsledelsen alle sykepleiere utøver.

- De færreste forbinder sykepleiere med ledelse. Jeg forbandt ikke sykepleie med ledelse før jeg ble sykepleier, fortalte Larsen.

- Sykepleiere leder faglig. Inne på pasientrommet. De leder folk tilbake til livet eller gjennom kriser. De leder folk til å ta viktige beslutninger av betydning for eget liv. De leder tverrfaglig samarbeid og de leder pasientlogistikken. De tar de aller viktigste avgjørelsene for pasientene. Hver dag. Det går ikke en dag uten at en sykepleier leder, fortsatte hun.

- Vi må ufarliggjøre ledelse. Uten ledelse stopper livene våre opp. Uten ledelse, hver dag fungerer ikke helsetjenestene. Uten ledelse har vi ikke det samfunnet vi kjenner i dag, sa hun.

Sverresdatter Larsen snakket på konferansen om sine ledermål for NSF:

1. Enhver ny student skal lære ledelse i sykepleierstudiet. Du må lede hver dag. Leder du ikke bryter systemet sammen.

2. Med endret demografi og lavere vekst i økonomien må norsk sykehuslogistikk ledes bedre i framtiden. Norske sykehus er Norges mest avanserte logistikkoperasjon. Hvem skal hvor når? Hvem skal få hva og når? Hvilken kompetanse og ressurser er nødvendig til akkurat denne pasienten, og på hvilket nivå i tjenestene? Ingen er nærmere mennesket og logistikken enn sykepleierne. Vi sykepleiere er klar til å ta den lederrollen.

3. Norske helsetjenester er nødt til å ta nye steg knyttet til innovasjon og teknologi. Men da må de viktigste lederne få anledning til å ta langt sterkere del i denne utviklingen. Hvilken teknologi er relevant? Hvilke systemer kan brukes og hvilke kan ikke brukes?

Larsen avsluttet sitt innlegget med et bilde av Florence Nightingale på ryggen av en drage fra TV-serien Game of Thrones.

- Fremtidsbildet for Norge er en fortelling om lavere vekst i økonomien, om færre barnefødsler og mange eldre, om spredt befolkning, mangel på helsepersonell, leger, sykepleiere og helsefagarbeidere, om migrasjon og klimakriser, sa hun.

- Som i Game of Thrones trenger vi drager som skaper effekt på lengre sikt. Vi må finne dragene, vi må finne det som ingen trodde var mulig, men som gjør hele den store forskjellen i helsetjenestene, fortsatte Sverresdatter Larsen.

Forbundslederen avslutte med å utfordre lederne i salen til å klatre opp til sykepleierne på drageryggen og ta de valgene som er nødvendig.