Lønn og kompetanse i ambulansetjenesten

Av Siw Andrea Todal, 09.02.2020

Ambulansetjenesten er i rask endring, med stadig økende krav til kompetanse samtidig som utdanningen er i endring, særlig ved etableringen av en bachelorgrad i paramedisin. Det er også en betydelig politisk oppmerksomhet om tjenesten, blant annet knyttet til lovfestet responstid og viktigheten av tilstrekkelig beredskap, som både Delta, Fagforbundet og NSF er opptatt av.

Ambulanseforbundet i Delta og Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund har nå sammen sett på viktige spørsmål knyttet til tjenesteutvikling og lønn.