Årsmøtet 2020

Av Trine Håvardsen Skaar, 10.02.2020

Her finner du alt du trenger å vite om NSF Students årsmøte 2020

Når og hvor avholdes årsmøtet?

Årsmøtet 2020 varer fra 18.-21. juni. Oppstart er torsdag 18. juni kl. 12:00, og årsmøtet avsluttes søndag 21. juni på ettermiddagen. 

Fylkesrepresentantene deltar i tillegg på en egen samling dagen før årsmøtet starter, onsdag 17. juni. Oppstart her er kl. 10:00.

Skoledelegater deltar fra årsmøtets start, torsdag 18. juni. 

Medlemmer av studentstyret deltar fra tirsdag 16. juni og nominasjonskomiteen deltar fra onsdag 17. juni. Både årsmøtet og fylkesrepresentantsamlingen finner sted på Thon Hotel Vettre i Asker. 

 

Hvem deltar på årsmøtet?

For å delta på NSF Students årsmøte må du bli valgt som enten skoledelegat fra ditt studiested eller fylkesrepresentant fra ditt fylke. Studentvalget starter 1. mars. Da kan du enten stille selv eller nominere en medstudent du mener vil være en god representant fra ditt studiested. Valget av fylkesrepresentant starter samtidig. Nominasjonsprosessen er ferdig 31. mars og avstemningsprosessen varer fra 1. april til 31. april. Da skal du stemme på hvem du ønsker skal representere ditt fylke og din skole. 

I tillegg til skoledelegater og fylkesrepresentanter, deltar også studentstyret i NSF, nominasjonskomiteen og en egen stab med sekretariat. 

HER KAN DU STILLE TIL VALG!

 

Påmelding

Denne kommer så snart studentvalget er avsluttet!

 

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet består av en kombinasjon av møtevirksomhet og sosialt program. Under møtevirksomheten bestemmer årsmøtet hva som skal være norske sykepleierstudenters offisielle holdning til utdanningens innhold, hva utdanningsinstitusjonene skal gjøre for å øke kvaliteten på sykepleierutdanningen og hva NSF Student skal jobbe for. Det kan for eksempel være praksis og former på utdanningen. Hvilke saker som behandles varierer fra år til år. 

Som nevnt er årsmøtet også sosialt! Festmiddagen på lørdag er en staselig begivenhet, og som regel med nytt tema hvert år. I tillegg legges det opp til aktiviteter, kurs, workshops og liknende, slik at alle deltakerne har anledning til å bli kjent med medstudenter fra hele landet!

Det er viktig at du har med deg en egen digital enhet, enten Ipad eller laptop, da all saksbehandling foregår digitalt. Dette innebærer at du får tilgang til sakspapir og muligheten til å sende inn forslag. 

 

Valg av sentrale verv

Årsmøtet skal også velge ny studentleder, studentnestleder og studentstyre bestående av totalt 10 personer. Disse sitter som det sentrale studentstyret i NSF det kommende studieåret. Du kan selvsagt stille til valg! Fristen for å stille til sentrale verv er 1. juni. Se mer informasjon på egen side om sentrale verv. Du stiller til valg gjennom den digitale saksbehandlingsløsningen til NSF Student. Da sender du en mail med kandidatskjema, dette finner du på denne siden.

Hva koster det?

NSF Student dekker reise, opphold og mat! Du skal ikke belastes økonomisk for å tale på vegne av sykepleierstudente i Norge! NSF Student dekker altså oppholdskostnader og utgifter til flybuss, rutebuss, tog, etc. Som hovedregel skal rimeligste alternativ benyttes, og bruk av taxi og privatbil skal avklares på forhånd til studentleder Ingvild Berg Lauritsen. Husk å ta vare på kvitteringene underveis. Flybilletter bestilles av NSF, og sendes til deg. For å få refundert ugifter må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende dette inn til NSF. Reiseregningsskjema har du fått tilsendt på e-post i forkant av Årsmøtet.

 

Transport til og fra årsmøtet

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen

NSF Student bestiller flyreise tur/retur til de som trenger det, og sender billetten på e-post. Det settes opp fellesbuss torsdag 18. juni fra Oslo Lufthanv som går direkte til Thon Hotell Vettre. 

Det vil utnevnes to bussansvarlige, som vil møte de som skal ta fellesbuss på torsdag ved døren utenfor ankomsthallen på Gardermoen. De vil ha en liste over de som skal med, og vil ha på seg gule refleksvester. 

For de som reiser langt og ikke rekker fellesbussen må dere først ta tog inn til Oslo Sentralstasjon. Derifra tar dere rutebuss 250 Slemmestad. Denne går fra plattform B2 på Oslo Bussterminal. 

Fra Østlandet

For de som reiser fra studiesteder i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Oppland eller Hedmark lønner det seg å ta tog eller buss.

 

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål om årsmøtet, trenger mer informasjon, har spesielle behov eller generelt om NSF Student ta gjerne kontakt med studentrådgiverne våre!