Åtte av ti sykepleiere fikk høyere lønn

Av Arild Berland, 11.02.2020

Kun fire av ti sykepleiere i Rogaland oppgir at de forhandlet lønn ved ansettelse, men åtte av ti som faktisk frohandler oppnådde bedre vilkår enn arbeidsgivers opprinnelige tilbud.

I NSFs store medlemsundersøkelse høsten 2019 svarte drøyt 1200 medlemmer fra Rogaland. Av disse oppgav nær 450 at de hadde skiftet jobb eller blitt nyansatt som sykepleier de siste tre år. Over 63 % av disse igjen svarte at de ikke hadde forhandlet lønn ved ansettelse. Av de 164 som forhandlet lønn fikk nærmere 80 % innfridd hele eller deler av sitt lønnskrav.

-          Disse tallene er både gledelige og skuffende. Det skuffende er at mer enn seks av ti sykepleiere tar imot tilbud om stilling uten engang å prøve å forhandle en høyere lønn enn hva arbeidsgiver tilbyr. Det gledelige er at av de som går en runde og to med arbeidsgiver får nesten åtte av ti bedre vilkår enn arbeidsgivers første tilbud. Det bør inspirere både avgangsstudenter og andre sykepleiere som får tilbud om ny jobb, sier fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland i en kommentar.

Nær 50 % av de som svarte at de hadde forhandlet lønn fikk hele sitt lønnskrav innfridd, mens over 30 % svarte at de fikk kravet sitt delvis innfridd.

 

Still lønnskrav!
Horpestad oppfordrer alle sykepleiere som får tilbud om stilling til å stille lønnskrav. Oppfordringen går særlig til nyutdannede sykepleiere som om få måneder skal ut i sin første sykepleierjobb.

-          Det er relativt store lønnsforskjeller når det gjelder sykepleierlønn i Rogaland. Sjekk gjerne NSF Rogalands hjemmeside der vi har der vi har en oversikt over hva som er minstelønn/garantilønn i de ulike kommunene og helseforetakene i regionen.

Se denne linken: https://www.nsf.no/vis-artikkel/4680677/264615/Lokal-garantilonn-for-sykepleiere-i-Rogaland

 

-          Vær oppmerksom på at dette er den laveste lønn de ulike arbeidsgiverne tilbyr, det går fint an å sikte høyere enn det, sier Horpestad.

Etter tariffoppgjøret i kommunene fjor opplevde mange sykepleiere at tillegg de tidligere hadde fått som følge av lokale forhandlinger eller funksjonstillegg ble «bakt inn» i ny minstelønn i noen kommuner – mens andre kommuner valgte å fortsette å legge slike tillegg på toppen av ny minstelønn. Det er noe sykepleiere bør være bevisst på når de skal ta stilling til et jobbtilbud.

-          Det er stor sykepleiermangel i Rogaland. Særlig kommunene har store utfordringer med å rekruttere og beholde påkrevd sykepleierkompetanse. Sykepleiere kan langt på vei «velge og vrake» i tilbydere, og når lønnsforskjellene er flere titusener mellom to nabokommuner bør det være motivasjon nok til at flere sykepleiere enn i dag forhandler lønn ved tilsetting.

 

Gode tips
Les NSF Rogalands tips om det å forhandle egen lønn på denne linken:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3960040/17036/Still-lonnskrav!