Abstraktinvitasjon

Av Gry Renate Bergskaug, 12.02.2020

Den 12. mai 2020 inviteres alle sykepleiere i Oslo til det årlige Sykepleiesymposiet i anledning den internasjonale sykepleierdagen. På Sykepleiesymposiet ønsker vi å løfte frem fagutvikling og forskning i sykepleie.

 

Dette er en unik mulighet til å vise fram spennende sykepleiefaglige prosjekter. Sykepleiere inviteres herved til å sende inn abstrakt på muntlige fremlegg og postere.

Fremlegg som er holdt ved andre fagseminarer eller kongresser er velkomne.

 

Mal for sammendrag/abstrakt av muntlige presentasjoner og postere:

Navn, tittel med grad, stilling

Arbeidsplass med avdeling og klinikk

E-postadresse

Tittel på presentasjon

Bakgrunn

Hensikt

Metode/Framgangsmåte

Resultat

Konklusjon

Abstraktet skal skrives på norsk, være på maksimum 500 ord og følge malen ovenfor. Presentasjonen holdes på norsk og skal vare 15 minutter + tid til et par spørsmål.

Tilbakemelding og nøyaktig tidspunkt og praktiske detaljer sendes når programmet er ferdigstilt.

FRIST:

Abstrakt sendes på e-post innen 31. Mars 2020 til Matthias Baaske (mabaas@ous-hf.no)

I e-postens emnerubrikk skrives: Den internasjonale sykepleierdagen 2020