Foredrag fra Nasjonalt Fagmøte 2020

Av Therese Kristin Havnsund, 13.02.2020

For dere som deltok på Nasjonalt fagmøte og ønsker foredragene tilsendt: 

 

Vi jobber med å innhente tillatelse fra foredragsholderene. Når dette er på plass vil de foredragene vi kan sende ut bli tilsendt til fagmøtets deltakere på den mailadressen dere oppga ved påmelding.

Jeanette Fladeby sitt foredrag om ERAS implementeringen ved Kalnes vil ikke bli sendt ut per mail. De som er interessert i mer informasjon kan ta direkte kontakt med henne på mailadresse: Jeanette.Opsahl.Fladeby@so-hf.no