BIOSTOP studien

Av Therese Kristin Havnsund, 13.02.2020

Angående pasienter som har ulcerøs kolitt og behandles med infliksimab eller adalimumab:

 

 

Hvis pasienten har vært behandlet med slik medisin i over et år, og er blitt helt symptomfri, har pasienten nå en unik mulighet til å prøve å slutte med denne typen immundempende medisin:

Bli med i BIOSTOP – en multisenter-studie som inkluderer deltakere fra 19 sykehus i hele Norge.

For mer informasjon om studien: Ta kontakt med prosjektkoordinator Spesialist i Fordøyelsessykdommer Ingrid Prytz Berset Ingrid.Prytz.Berset@helse-mr.no, eller prosjektleder professor Knut Lundin ved Rikshospitalet knut.lundin@medisin.uio.no .
Man kan også sende epost eller ringe til forskningssykepleier og høre mer om studien på biostop@helse-mr.no , tlf 70106192.

Les om BIOSTOP studien her: https://helse-mr.no/…/reduksjon-av-immunhemmende-behandling…
eller her: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/…