Buskerud-kontoret legges ned

Av Linda Lavik, 18.02.2020

Fra 1. april går NSF Buskerud over i NSF Viken. Vi får nytt fylkeskontor i Sykepleiernes hus, Tollbugata 22 i Oslo. Det blir ikke satellittkontor i Drammen.

Fredag  14. februar ble det enighet mellom generalsekretær i NSF og ansattes organisasjoner om framtidig kontorplassering i NSF. NSF-kontoret i Drammen legges ned. De som får satellittkontor er: Sarpsborg, Steinkjer og Førde.

Fylkesleder Linda Lavik er skuffa over at det ikke blir kontor i Drammen. Vi har kjempet for å beholde NSF-kontoret i Buskerud. NSF-kontoret blir brukt som møteplass for lokale faggrupper, tillitsvalgte og trommekorpset i NSF. 

Men nå må vi gjøre det beste ut av situasjonen, og det blir viktig å ta vare på aktiviteten vi har hatt, både med fagkafeer, medlemsmøter, trommekorps osv. Det skal vi klare enten i egne lokaler (så lenge vi har de) eller i leide lokaler i Drammen, jf e-post fra generalsekretær.

Den nye organiseringen i NSF Viken, skal gjelde fra 1. april. På fylkesmøtet 26. mars skal det velges fylkesleder, nestledere og nytt fylkesstyre for hele NSF Viken.

Fylkesleder er glad for at det blir videreført kontor i Østfold. Det var nødvending og en riktig beslutning. Det betyr at i NSF Viken vil det være fylkeskontor i Oslo, og satelittkontor i Østfold.

Nedlegging av kontoret i Sankt Olavsgate 2 i Drammen, blir ikke iverksatt på en stund enda. Det kommer nærmere informasjon om dette. 

Fylkesleder ønsker å rette en stor takk til hovedtillitsvalgte, lokale faggrupper, tillitsvalgte og fylkesstyret for støtte og engasjement i denne tiden!