AVLYST grunnet koronapandemien!

Av Eli Røed Jensen, 19.02.2020

FAGGRUPPEN FOR DIABETESSYKEPLEIERES KVELDSMØTE PÅ SCANDIC HOTELL VED DYREPARKEN 13.05.20 ER AVLYST GRUNNET KORONAPANDEMIEN!