Takk for innsatsen!

Av Arild Berland, 20.02.2020

I dag leder Nina Horpestad sitt siste fylkesstyremøte i NSF Rogaland. Nåværende styre ble valgt i 2015 og har dermed stått på til beste for NSF Rogalands over 9000 medlemmer i nær fem år.

Tusen takk for innsatsen, alle fylkesstyremedlemmer!

Om en drøy måned velges et nytt fylkesstyre for NSF Rogaland. Det blir uten samme leder og nestleder som nå, da hverken Nina Horpestad eller Solfrid Fuglseth stiller til valg.  Av dagens styremedlemmer stiller Aud Riise og Bjørg Foldøy til valg for en ny periode, Aud til vervene som leder og nestleder - Foldøy til verv som styremedlem.

Hvem blir årets sykepleier?
Årets siste fylkesstyremøte skal - foruten å  behandle saker som årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplaner,  også vurdere innkomne forslag til prisen som Årets sykepleier.