Resultat av elektronisk valg av delegater til fylkesmøte

Av Elise Steen, 21.02.2020

Det elektroniske valget på delegater som skal representere ikke-yrkesaktive medlemmer fra Buskerud på fylkesmøtet til NSF Viken 26. mars er avsluttet. Valgresultatet presenteres her.

 

Delegater:
Solveig Ask, tidligere rådgiver i NSF Buskerud
Toril Naper Hauge, tidligere psykiatrisk sykepleier Drammen DPS
Anne Stærkebye Pettersen, tidligere sykepleier i hjemmetjenesten i Modum
Kari Pharo Skaug, tidligere avdelingssykepleier ved Drammen sykehus
Elisabeth Flaathen, tidligere lærer ved Universitetet i Sørøst Norge
Gro Elisabeth Hegg, tidligere intensivsykepleier ved Rikshospitalet
Jorunn Askim, tidligere avdelingsleder ved Universitetet i Sørøst Norge
Karen Marie Aas, tidligere assisterende avdelingssykepleier i Rollag
Peggy Holmstrøm, tidligere helsesykepleier ved fengselstjenesten i Drammen
Gro Kvale, tidligere lærer ved Lier Videregående skole
Evelyn Føreland, tidligere sykepleier ved Klokkarstua Helsetun i Hurum
Kari Skive Stuvøy, tidligere leder i Hurum
 
Varadelegater:
Ole Jonny Gustavsen, tidligere kommunalsjef Helse og omsorg Svelvik kommune
Gunvor Lom, tidligere leder for Eikerun sykehjem i Øvre Eiker
Aud Brit Sørensen, tidligere leder og saksbehandler i Drammen kommune
Liv Hausmann, tidligere konsulent i Buskerud fylkeskommune