Hele styret tok gjenvalg - og ble gjenvalgt!

Av Arild Berland, 22.02.2020

Denne uken avholdt NSF Pensjonistforum Rogaland sitt årsmøte. Aldri tidligere har pensjonistforum hatt så mange medlemmer - og aldri har så mange av medlemmene møtt opp på årsmøtet. Sånt blir det gjenvalg av!

 

Det var tilnærmet stinn brakke under et årsmøte som i tradisjonen tro startet med god mat og drøs, etterfulgt av faglig foredrag og avsluttet med årsmøtesaker og valg.

Innimellom der dukket NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen opp på overraskelsesbesøk. Med seg hadde hun både 1. og 2. nestleder i forbundsstyret samt vår egen fylkesleder Nina Horpestad. Lill hilste forsamlingen - og Nina fikk overrakt gavekort for sitt mangeårige samarbeid med styret i pensjonistforum.

Foredraget sto avdelingsoverlege ved alderspsykiatrisk avdeling dr. ph.D Audun Osland Vik-Mo for. Han hadde kalt foredraget "Hasj på blå respet for å møte eldrebølgen" - et foredrag som ble godt mottatt og enda bedre applaudert fra salen.

Deretter var det duket for godkjenning av både årsmelding og regnskap, budsjett ble fremlagt og valg ble avholdt.  Hele styret tok gjenvalg, Frøydis J. Kristiansen som leder - og alle ble gjenvalgt.

NSF Rogaland gratulerer NSF Pensjonistforum Rogaland med et vel gjennomført årsmøte og ønsker styret lykke til med sitt arbeid!

Pensjonist eller ute av lønnet arbeid? Bli med i Pensjonistforum, da vel!
Å være medlem i NSF Pensjonistforum Rogaland er gratis for NSF-medlemmer. Les mer om forumet og hvordan du melder deg inn på denne linken:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2213210/489231/Gratistilbud-til-pensjonerte-medlemmer-i-NSF-Rogaland