Vi takker for besøket!

Av NSF Troms, 27.02.2020

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, nestleder Silje Naustvik og andre nestleder Kai Øivind Brenden inviterte til medlemsmøte i Tromsø

Medlemmer fra universitet, sykehus og kommune kom med konstruktive innspill som forbundsledelsen tar med seg i det videre arbeidet. Det ble et stort engasjement og medlemmene ga tilbakemeldinger på at det var positivt å møte forbundsledelsen.