– Sjokkerende at sykepleiere stevnes fordi de vil jobbe heltid

Av NSF, 04.03.2020

– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Sykehuset Østfold går altså nå til søksmål mot fire av sine spesialsykepleiere ved seksjon nyfødtintensiv. De fire sykepleierne som alle har arbeidet deltid i 75 til 80 prosent stilling i mange år, fremsatte i april 2019 krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjonen. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte deretter saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 kom nemndas avgjørelse som ga sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett til stillingen. Sykehuset Østfold ønsker imidlertid ikke å rette seg etter nemndas vedtak, og i møte i går ble spesialsykepleierne informert om at sykehuset har tatt ut søksmål mot dem.

Forbundslederen reagerer på behandlingen av sykepleierne. – Dette er en stygg sak. Først og fremst for disse fire sykepleierne som har stått på for denne arbeidsgiveren i mange år og som nå opplever å bli saksøkt fordi de vil jobbe heltid! De burde blitt tatt imot med åpne armer. Isteden velger arbeidsgiver å ta dem til retten. Paradokset blir ekstra stort med tanke på helseministerens klare oppdrag til foretakene om å øke andelen heltid. På seksjons nyfødtintensiv er det kun 3 av 56 sykepleiere som har 100% stilling.

– Sykehuset Østfolds begrunnelse om at det ville mangle kompetanse i helger holder heller ikke mål. Dette er sykepleiere som allerede i dag arbeider ekstra helger og andre ubekvemme vakter og som er villig til å finne løsninger på eventuelle utfordringer i forhold til turnus. Arbeidsgiver har ikke vært villig til å diskutere mulige løsninger med sykepleierne. Dette har også nemnda påpekt og gitt arbeidsgiver kritikk for, sier Sverresdatter Larsen.

I stedet for å følge vedtaket fra Tvisteløsningsnemnda har sykehuset tilbudt de erfarne sykepleiere å jobbe ekstra i bemanningsenheten som skal dekke opp for behov i ulike avdelinger rundt om på sykehuset.

 – Arbeidsgivers tilbud om at de kan få arbeid opp til 100 % på bemanningsenheten er en dårlig løsning. I praksis så innebærer det at de skal jobbe noen få vakter i måneden på flere ulike avdelinger ved sykehuset. De vil da ikke få den kontinuiteten og opplæringen som er nødvendig for å ivareta kravet om forsvarlig pasientbehandling. Intensivsykepleierne har en svært etterspurt kompetanse som sykehuset burde benytte på en bedre måte.

Sykehusets egne regler innebærer dessuten at man minimum kan arbeide 25 % i bemanningsenheten. To av sykepleierne har 80 prosent stilling på nyfødtintensiv, og vil dermed uansett ikke kunne få utvidet stillingen sin på bemanningsenheten.

Sykepleierne selv opplever situasjonen som tøff. – Det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver. Det eneste vi har gjort er å bruke de rettighetene som finnes i norsk lovverk for å få en stilling som sikrer økonomisk trygghet nå og i fremtiden, sier Ann Christin Skrøder på vegne av alle de saksøkte sykepleierne.