Regjeringen prioriterer kvinnehelse!

Av NSF, 05.03.2020

Jordmorforbundet var tilstede på Stortinget når regjeringen lanserte sin nye strategiplan for å styrke kvinnehelse. -Vi er fornøyd med at regjeringen lytter til oss og starter opp en viktig offentlig utredning, NOU, om kvinners reproduktive helse, kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Vi vet for lite om kvinner og helse. Nå tar regjeringen initiativ til en ny NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Dette vil også inkludere reproduktive helse og fødetilbud, i følge Helseminister Bent Høie.

- Vi har for lite medisinsk kunnskap om kvinners helse og i forskningen er det i hovedsak mannens kropp som er norm. En NOU om kvinnehelse vil gi oss mer kunnskap slik at vi kan sørge for bedre helsetjenester for kvinner. Jordmorforbundet er spesielt glad for at reproduktiv helse er en del av arbeidet som går i gang da fødselsomsorgen har mangler som må rettes opp i. 

Statsminister Erna Solberg presiserte at hun har et brennende hjerte for kvinnehelse og gratulerer landets jordmødre med sykepleier og jordmoråret 2020. 

 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4392634/17036/Jordmorforbundet-moter-regjeringspartiet-Hoyre-for-aa-drofte-utfordringer-og-felles-losninger-for-fo