Sykepleiere i Karmøy sier opp som følge av nye turnuskrav

Av Arild Berland, 05.03.2020

Karine L. Paulsen og Hilde-Terese Hærem Steindal er to av sykepleierne i Karmøy som har sagt opp sin stilling i kommunen til fordel for nye arbeidsgivere. NSF Rogaland er kjent med at minst seks sykepleiere har sagt opp bare i februar. Flertallet av dem begrunner oppsigelsen med nye turnuskrav.

-    For min del var varslede krav om økt helgebelastning og færre sykepleiere i ukedagene det som gjorde at jeg begynte å se meg om etter ny arbeidsgiver, bekrefter Paulsen.

Paulsen har arbeidet som sykepleier i Karmøy siden 2018, og er NSFs tillitsvalgte ved enheten hjemmetjeneste Nord

-      Jeg opplever ikke at det er samsvar mellom oppgaver og ressurser og har tidvis vært helt utslitt etter en vakt. Det har vært utfordrende å få nok restitusjon, selv med jobb hver tredje helg. Når det ble varslet ytterligere økning i helgebelastning – og dermed enda færre kollegaer å dele ansvaret med på ukedager – var det dråpen som gjorde at jeg begynte å lese stillingsannonser med tanke på jobbskifte.

Paulsen trengte ikke lete lenge. Sykepleiermangelen på Haugalandet er velkjent. Kort tid etter hadde hun et tilbud fra nabokommunen som ikke bare innebar arbeid hver tredje helg med normale vaktlengder – men som også et arbeidsmiljø med høyere sykepleierdekning og dermed flere å spille på når det gjaldt oppgaver og ansvar.

-    At jeg samtidig gikk opp flere titusener i lønn gjorde det lett å takke ja til tilbud om stilling i nabokommunen, sier Paulsen til NSF Rogaland.

Sa opp etter turnusendringer
Hilde-Terese Hærem Steindal har nylig gått sin siste nattevakt i Karmøy kommune. Sykepleieren sa opp etter å ha blitt presentert en turnus som innebar færre fridager i en arbeidsperiode, noe som medførte større belastning og at hun ikke opplevde å få snudd døgnet tilbake før det var på vakt igjen. Når endelig perioden med noe langfri kom, var hun helt utslitt og opplevde at hun brukte hele perioden bare på å bli klar til ny jobb-periode.

-    Endringene av turnus har medført mye sykefravær for alle oss sykepleiere på natt. Vi forstår ikke hvorfor arbeidsgiver ikke har hørt på vår bekymring før de iverksatte denne turnusen – og vi forstår ikke hvorfor det er behov for å endre noe som fungerer godt, sier Steindal.

Hun reagerer også på at arbeidsgiver med et pennestrøk fjernet en hvilende nattevakt. 

-    Vi fikk en ny bruker som på dagtid har oppfølging 2-1. På natt er vi kun to personal som skal ha ansvar både for denne brukeren og for et titalls andre pasienter, mange med demensdiagnoser. Samtidig hadde en av oss to et fast oppdrag et annet sted 50 minutter om morgenen – noe som innebar at den gjenværende var alene med alle brukerne – inklusive vedkommende som fikk 2-1 oppfølging en time senere. Var vi utrygge fra før, ble vi iallefall ikke mer trygge når ledelsen fastholdt at den hvilende nattevakten skulle vekk. Dermed forsvant vårt sikkerhetsnett om ting skulle skje på natt.

Steindal medgir at endringene i ny turnus er enda større for dem som arbeider dag enn hva de er for nattevaktene. 

-  De fikk endret turnus fra kortvakter hver fjerde helg til langvakter hver tredje helg. Jeg blir overrasket om ikke flere syke- og vernepleiere ser seg om etter ny arbeidsgiver i nærmeste fremtid, sier Steindal til NSF Rogaland

Arrogant arbeidsgiver
Steindal sa opp sin faste stilling til fordel for et vikariat ved Helse Fonna. For henne veide utryggheten og belastningen med å gå i «Karmøy-turnus» tyngre enn utryggheten forbundet med å ikke ha en fast ansettelse.

-    Det jeg synes var mest utfordrende var den arrogansen jeg opplevde hos arbeidsgiver når vi ga uttrykk for at den nye turnusen medførte større belastninger og mer utrygghet. Tilbakemeldinger som «Du har selv valgt å jobbe her» og «Du får bare si opp» - eller som det sto i arbeidsboka på avdelingen: «Dere må bare se til å bli trygge», vitner etter min oppfatning om en arbeidsgiver som ikke har tatt inn over seg ansvaret for ansattes arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidstidsordninger. Ei heller vitner det om en arbeidsgiver som ønsker å rekruttere og beholde kompetanse, avslutter Steindal.

Om kort tid tiltrer ny leder på hennes tidligere arbeidsplass, det er ifølge Steindal den fjerde lederen de har på et drøyt år.

Ingen søkere til ledig 100 % stilling
NSFs hovedtillitsvalgte i Karmøy kommune, Janett Gustavsen,  bekrefter at det er vanskelig å få søkere til ledige sykepleierstillinger i kommunen. Bl.a. er det lyst ut en hel stilling i hjemmetjeneste nord uten at det så langt har meldt seg søkere.

-     Vi ser at både arbeidstid og lønn er av stor betydning for de som søker stillinger. Vi hadde nylig en kandidat inne på intervju som ikke var villig til å bytte fra nabokommunen når tilbudet fra Karmøy dårligere vilkår i form av økt helgebelastning og risiko for å gå ned i lønn. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at jeg også får gjentatte tilbakemeldinger fra misfornøyde ansatte som søker seg til nabokommuner. Dette er svært bekymringsfullt og en dårlig trend for Karmøy Kommune, sier Janett Gustavsen i en kommentar.

Uenighet om turnus
NSF Karmøy har ikke godkjent de turnusforslagene som foreligger for hjemmesykepleien nord og sør i kommunen. De har begrunnet dette med at  økt helgebelastning medfører økt arbeidsbelastning for sykepleierne i ukedagene. Arbeidsgiver arbeider i disse dager med å utarbeide turnuser som ikke krever skriftlig avtale med tillitsvalgte for de to virksomhetene.

Når det gjelder virksomheter med langvakter er det NSF sentralt som behandler søknad om vaktlengder over 12,5 timer.