Nominasjonskomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

Av Guro Strugstad Jenssen, 06.03.2020

Nominasjonskomiteen er nå ferdig med sitt arbeid. Det var 2 kandidater til leder, 1 til nestleder og 26 til fylkestyreverv.

Her er innstilling og presentasjon av alle kandidater. Valget foregår på elektronisk fylkesmøtet 16.september.

Lista er oppdatert med ny innstilling 26.08.2020.

Presentasjon av kandidater

Nominasjonskomiteen i NSF Trøndelag har innstilt til Fylkesstyre i Trøndelag 2020 – 2023

 Fylkesleiar:  Kenneth Sandmo Grip - St. Olavs hospital

Nestleiar: Rannveig Prins Andøl - Levanger kommune

Fylkesstyremedlemar frå nord-delen:

Lars Petter Skaanes - Sykehuset Namsos

Veronica Vik Olsen – Steinkjer kommune

Annbjørg Irene Støa - Sykehuset Levanger

Hilde Anita B. Larssen – Grong kommune

Fylkesstyremedlemar frå sør-delen:

Oda Karoline Ingstad - Blå Kors behandlingssenter, Trondheim

Ingrid Berg Selfjord – Trondheim kommune

Maiken Isachsen-Hagen - St.Olavs hospital

Hege Kløften - Tydal kommune

Varamedlemar frå nord-delen:

1. Kari Grande Andresen - Nord Universitet Levanger

2. Benny Andre Aasan - Levanger kommune

3. Mads Ledang - Sykehuset Namsos

4. Barbro Gravseth - Nærøysund kommune

Varamedlemar frå sør-delen:

1. Margrethe Sesseng Fløttum - Midtre Gauldal kommune

2. Rune Larsen - St.Olavs hospital

3. Randi Synnøve Aalberg – Oppdal kommune

4. Jorunn Kissten - Orkland kommune

Presentasjon av kandidater