Nominasjonskomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

Av Henriette Nilsen Lian, 06.03.2020

Nominasjonskomiteen er nå ferdig med sitt arbeid. Det var 2 kandidater til leder, 1 til nestleder og 26 til fylkestyreverv.

Her er innstilling og presentasjon av alle kandidater. Valget foregår på fylkesmøtet 25.-26.mars.

Presentasjon av kandidater

 

Nominasjonskomiteen i NSF Trøndelag har innstilt til Fylkesstyre i Trøndelag 2020 – 2023

Fylkesleiar:  Kenneth Sandmo Grip - St. Olavs hospital

Nestleiar: Rannveig Prins Andøl - Levanger kommune

Fylkesstyremedlemar frå nord-delen:

Lars Petter Skaanes - Sykehuset Namsos

Anne-Beth L. Hallstrøm – Steinkjer kommune

Annbjørg Irene Støa - Sykehuset Levanger

Hilde Anita B. Larssen – Grong kommune

Fylkesstyremedlemar frå sør-delen:

Oda Karoline Ingstad - Blå Kors behandlingssenter, Trondheim

Ingrid Berg Selfjord – Trondheim kommune

Maiken Isachsen-Hagen - St.Olavs hospital

Hege Kløften - Tydal kommune

Varamedlemar frå nord-delen:

1. Kari Grande Andresen - Nord Universitet Levanger

2. Veronica Vik Olsen - Steinkjer kommune

3. Benny Andre Aasan - Levanger kommune

4. Mads Ledang - Sykehuset Namsos

Varamedlemar frå sør-delen:

1. Margrethe Sesseng Fløttum - Midtre Gauldal kommune

2. Rune Larsen - St.Olavs hospital

3. Cathrine Denstadli –Indre Fosen kommune

4. Randi Synnøve Aalberg – Oppdal kommune