UTSATT: Valg av faggrupperepresentanter til fylkesstyret

Av Nina Horpestad, 09.03.2020

Med bakgrunn i den krevende situasjonen helsetjenesten er for øyeblikket,utsettes valg av faggrupperepresentanter til fylkesstyret. Vi kommer tilbake med ny dato når vi har en bedre oversikt.

Nina Horpestad, fylkesleder

Vedtektene for fylkesstyrets sammensetning er endret og NSF Rogaland gjennomfører valg av faggrupperepresentanter i henhold til vedtektene § 4 B) fylkesstyret.

Det skal velges to faste faggrupperepresentanter, med hver sin personlige vara, til fylkesstyret.

Valget gjennomføres innen utgangen av april, alle fylkesstyrer skal på opplæring siste uken i mai. I tillegg til denne publiseringen sender vi epost til alle faggruppemedlemmene, om at det skal gjennomføres valg på faggrupperepresentanter.

For å stille til valg er det krav om at du er medlem av en av NSFs faggrupper. Frist for å komme med forslag til kandidater er 3. april, gjerne med en liten begrunnelse hvorfor. Forslag sendes til rogaland@nsf.no. 

Valg gjennomføres i periode 28. - 30. april – via analyseverktøyet Enalyzer. Lokale faggruppeledere/kontaktpersoner har stemmerett. De to kandidatene med flest stemmer blir faste faggrupperepresentanter. Den med tredje flest stemmer blir personlig vara til representanten med flest stemmer. Den med fjerde mest stemmer blir personlig vara til den faste representanten med nest flest stemmer.

Resultatet publiseres på nett og de aktuelle kandidatene får beskjed. Faggrupperepresentantene har uttale- og forslagsrett i fylkesstyret og tiltrer umiddelbart etter at valget er annonsert.