Alle møter, kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer avlyses

Av NSF

NSF  har i dag 9.mars vedtatt at alle møter, kurs og konferanser med medlemmer og tillitsvalgte avlyses den neste måneden. Dette betyr at tillitsvalgtopplæring, storkommuneforum, fylkesmøte og ulike samlinger ikke gjennomføres.

 

Dette gjelder samlinger der NSF er arrangør, dvs. at Bergensstudiet (der UiB er arrangør), studentundervisning (der høgskolene er arrangør) går som planlagt inntil videre. 

I samråd med politisk ledelse og beredskapsgruppen, har generalsekretær i NSF, Olaug Flø Brekke, i dag besluttet at vi, gjeldende f.o.m. i morgen, avlyser alle møter, kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte.

Begrunnelsen er

  • dels at NSF ønsker å vise respekt for at flere helseforetak nå har sendt ut melding til sine ansatte om at de ikke skal delta på kurs og konferanser der mange sykepleiere er samlet fra flere foretak og institusjoner
  • dels en vurdering av at NSF ikke ønsker å øke risikoen for spredning av smitte til helsepersonell som har en svært viktig rolle fremover

 Beslutningen som er tatt gjelder fra i morgen og en måned frem i tid.

Dette betyr at fylkesmøte, planlangt 25.-26.mars i Arendal, ikke blir gjennomført slik det opprinnelig er tenkt. Vi kommer med mer informasjon. 

Ved spørsmål kan medlemmer i NSF Aust-Agder ta kontakt på aust-agder@nsf.no og medlemmer fra NSF Vest-Agder kan ta kontakt på vest-agder@nsf.no