Alle møter, kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer avlyses

Av Siri Johanne Olsen, 10.03.2020

NSF har vedtatt at alle møter, kurs og konferanser med medlemmer og tillitsvalgte avlyses den neste måneden. Dette betyr at tillitsvalgtopplæring, storkommuneforum, fylkesmøte og ulike samlinger ikke gjennomføres.

Dette gjelder samlinger der NSF er arrangør, dvs. at Bergensstudiet (der UiB er arrangør), studentundervisning (der høgskolene er arrangør) går som planlagt inntil videre. 

I samråd med politisk ledelse og beredskapsgruppen, har generalsekretær i NSF, Olaug Flø Brekke, i dag besluttet at vi, gjeldende f.o.m. i morgen, avlyser alle møter, kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte.

Begrunnelsen er

  • dels at NSF ønsker å vise respekt for at flere helseforetak nå har sendt ut melding til sine ansatte om at de ikke skal delta på kurs og konferanser der mange sykepleiere er samlet fra flere foretak og institusjoner
  • dels en vurdering av at NSF ikke ønsker å øke risikoen for spredning av smitte til helsepersonell som har en svært viktig rolle fremover

 Beslutningen som er tatt gjelder fom 10.03.20 og en måned frem i tid, til etter påske.

Dette betyr at fylkesmøte, planlangt 25.-26.mars i Bergen, ikke blir gjennomført i sin opprinnelige form. 

NB! Alle delegatene må fremdeles holde av tiltenkt tid, se tilsendt mail.
NSF kommer om kort tid tilbake med ytterligere informasjon.

Ta kontakt med NSF Hordaland på hordaland@nsf.no dersom du har spørsmål.