NSF avlyser eller utsetter større møter, kurs og konferanser

Av Cecilie Hofstad Opheim, 10.03.2020

Norsk Sykepleierforbund bestemte i går at de foreløpig i en måned fram i tid avlyser eller utsetter alle større møter, og alle kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte. Tiltaket gjøres for å begrense korona-smitte.

Våre medlemmer er en viktig del av helsetjenesten og derfor ønsker vi å vise respekt for at flere helseforetak nå har sendt ut melding til sine ansatte om at de ikke skal delta på kurs og konferanser der mange sykepleiere er samlet fra flere foretak og institusjoner. Det er naturlig at vi som organisasjon tar et selvstendig ansvar i denne situasjonen, sier generalsekretær Olaug Flø Brekke.

Vi ønsker ikke å øke risikoen for spredning av smitte til helsepersonell som har en svært viktig rolle fremover. Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset og forholder oss til de råd som gis fra Folkehelseinstituttet. I tillegg må vi som alle andre også ta ansvar for vår egne vurderinger av hvilke tiltak som er aktuelle utover dette for NSF som organisasjon, sier Flø Brekke.

Avlysinger gjelder ikke alle type møter; drøftings- og forhandlingsmøter eller andre møter der tillitsvalgte er innkalt som en del av utførelsen av sine verv fortsetter inntil annen beskjed blir gitt. 

Sykepleierforbundet vil fortsette å følge utviklingen nøye og på bakgrunn av det oppdatere informasjonen og aktuelle tiltak fortløpende. Ta kontakt med NSF Vestfold dersom du har spørsmål. Informasjon om de ulike arrangementene kommer forløpende.