Nominasjonskomitéens innstilling til valg 2020 er endret

Av NSF Troms, 31.08.2020

Nominasjonskomitéens innstilling og kandidater til fylkesstyret for NSF Troms og Finnmark 2020-2023 er endret. Det er gjort en ny innstilling på nestleder fra Troms

Nominasjonskomiteens innstilling:

Fylkesleder

Lena Røsæg Olsen

Nestleder fra Finnmark

Elin Holmgren

Nestleder fra Troms

Mari-Ann Benonisen

Innstillingen av fylkesleder er nominasjonskomiteens flertallsinnstilling. Nestledere var enstemmig innstilling.

 

Medlemmer/vara til fylkesstyret fra Finnmark

Stig Rapana Mathisen

Kristina Eriksson Nytun

Leila Olaussen

Åshild Østlyngen

 

1. vara Aud Mariana Bergman

2. vara Lars Erik Arstad

3. vara Lise Svenning

4. vara Marit Toset

 

Medlemmer/vara til fylkesstyret fra Troms

Siv-Tone Furu

Catrine Buck Jensen

Anna Mohn Sneve

Monica Fyhn Sørensen

 

1. vara Irene Sørensen

2. vara Wenche Hamlot

3. vara Linda Norrie

4. vara Fred Tore Larsen

 

Alfabetisk oversikt over alle kandidater som stiller til valg til nytt fylkesstyre i NSF Troms og Finnmark 2020-2023

Fylkesleder:      

Mari-Ann Benonisen (Lakselvbukt)

Elin Holmgren (Hammerfest)

Lena Røsæg Olsen (Brøstadbotn)

 

Nestleder fra Finnmark:            

Evy Adamsen (Alta)

Elin Holmgren (Hammerfest)

Åshild Østlyngen (Hammerfest)

             

Nestleder fra Troms

Mari Ann Benonisen (Lakselvbukt)

             

Medlem til fylkesstyre

Lars Erik Arstad (Alta)

Turid Aune (Kirkenes)

Anja Båtnes (Skjervøy)

Aud Mariana Bergman (Hesseng)

Siv Tone Furu (Harstad)

Simone Gærne (Vadsø)

Wenche Hamlot (Harstad)

Gunn Elin Iversen (Alta)

Catrine Buck Jensen (Tromsø)

Veronica Kolstrup (Tromsø)

Fred Tore Larsen (Narvik)

Stig Rapana Mathisen (Havøysund))

Ingelinn Mosand (Vadsø)

Linda Norrie (Tromsø)

Kristina Eriksson Nytun (Kirkenes)

Leila Olaussen (Mehamn)

Anna Mohn Sneve (Tromsø)

Irene Sørensen (Bardu)

Monica Fyhn Sørensen (Tromsø)

Lise Svenning (Vadsø)

Marit Toset (Talvik)

Kari Valen (Alta)

Åshild Østlyngen (Hammerfest)