Revidert innstilling fra felles nominasjonskomité for NSF Oppland og NSF Hedmark

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 09.09.2020

10. mars vedtok nominasjonskomiteen i NSF Hedmark sin innstilling til valgene under felles fylkesmøte for NSF Oppland og NSF Hedmark, som er utsatt til 15. september, og blir et rent valgmøte via internett.

Innstillingen gjelder fylkesleder, nestleder og øvrige fylkesstyre for sammenslåtte NSF Innlandet i perioden 2020-2023.

Flere kandidater har trukket seg i perioden etter 30. mars.  Det har gjort det nødvendig for nominasjonskomiteen å revidere innstillingen for noen av vervene.

Valgene vil bli gjennomført via  den nettbaserte løsningen; Easymeet, 15. september.  Det er kun delegatene som vil være kontinuerlig "online" under valgene.  Alle andre er henvist til å følge med via nettsidene til NSF Oppland og NSF Hedmark.  Resultatene bekjentgjøres fortløpende den 15. september.

Fra forbundsstyrets vedtak, 12. mars: "Forbundsstyret vedtar at fylkesmøtene 2020 skal avvikles som rene valgmøter og der valgene gjennomføres elektronisk."

Den siste revisjonen finner dere i lenken nedenfor.  Den er lagt inn i Easymeets skjema, men vi antar litt svensk språkdrakt ikke byr på større problemer.

Nominasjonskomiteens reviderte innstilling: NSF -Innstilling_-_fylkesstyrevalg_NSF Innlandet_150920 - revidert pr. 100920.pdf

Utfyllende begrunnelse: NOMINASJONSKOMITEENS BEGRUNNELSE.pdf