Vedtatt innstilling fra felles nominasjonskomite for NSF Oppland og NSF Hedmark

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 08.05.2020

10. mars vedtok nominasjonskomiteen i NSF Hedmark sin innstilling til valgene under felles fylkesmøte for NSF Oppland og NSF Hedmark, som er utsatt til september.

Innstillingen gjelder fylkesleder, nestleder og øvrige fylkesstyre for sammenslåtte NSF Innlandet i perioden 2020-2023.

Valgene vil bli gjennomført via nettbaserte løsninger i september.  Kunngjøring av dato og nærmere informasjon blir lagt t på disse nettsiden når det er avklart.

Fra forbundsstyrets vedtak, 12. mars: "Forbundsstyret vedtar at fylkesmøtene 2020 skal avvikles som rene valgmøter og der valgene gjennomføres elektronisk."

Det ble også vedtatt at alle kandidatene blir oppfordret til å lage en videopresentasjon av seg selv, som blir gjort tilgjengelig for delegatene.  Videopresentasjon på inntil 3 minutter for kandidater til verv som leder eller nestleder og 2 minutter for kandidater til verv som styremedlem.  Alle kandidater vil bli informert om hvordan videoklippet skal lastes opp, i egen melding.

Til orientering har kandidatene Ingrid Mæhlum Prestrud og Ine Myren Nesbø trukket sine kandidatur til samtlige verv.  Nominasjonskomiteen vurderer fortløpende behovet for evt. endring i innstillingen.

Nominasjonskomiteens innstilling: Nominasjonskomiteens innstilling - NSF Innlandet 2020.pdf