Korona – spørsmål og svar til medlemmer

Av NSF, 08.04.2020

Mange av våre medlemmer har stort informasjonsbehov i den situasjonen vi står i. Vi har samlet spørsmål og svar du kan ha nytte av.
Spørsmål og svar - medlemmer.
Spørsmål og svar - sykepleierstudenter.

Informasjonen om koronasituasjonen kan endre seg raskt og det er derfor viktig å søke oppdatert kunnskap hos myndighetene om hva som gjelder. Nettsidene til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsenorge og regjeringen er alltid oppdatert. 

Dersom du har andre spørsmål som du trenger svar fra hos Norsk Sykepleierforbund, kontakt din nærmeste tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt. Dersom du ikke har dette, kontakt ditt fylkeskontor på tlf. 994 02 409, innvalg 3.

Løpende dialog

Norsk Sykepleierforbund på alle nivåer er i løpende dialog med arbeidsgiverne og myndighetene for å ivareta medlemmenes interesser. Det er tatt betydelige grep for å legge best mulig til rette for at sykehus, kommunehelsetjeneste og andre helseinstitusjoner kan ivareta sitt samfunnsoppdrag. 

Som sykepleier spiller du en avgjørende rolle i arbeidet med å opprettholde en forsvarlig helsetjeneste i landet. I dette arbeidet er våre medlemmer avhengig av å kunne ivareta egensikkerhet. Forbundet er derfor spesielt opptatt av riktig og nok smittevernutstyr, og jobber aktivt opp mot myndighetene for at dette er tilgjengelig også på lang sikt.