Kongressen for ortopediske sykepleiere og skandinavisk konferanse i Bergen 22.-24. april er avlyst.

Av Toril Kristin Skjæveland, 13.03.2020

På grunn av den pågående koronasituasjonen, vedtak i Norsk sykepleierforbunds forbundsstyre og pålegg fra Folkehelseinstituttet, beklager styret i NFSO-NSF å måtte meddele at årets kongress må avlyses. Dette fordi det ikke kan forsvares å samle en stor mengde sykepleiere ut fra dagens situasjon.

Innbetalinger vil bli refundert av kongressbyrået.

Deltagere må selv ta kontakt med eget forsikringsselskap og arbeidsgiver når det gjelder øvrige utlegg.

Styret håper å kunne arrangere kongressen på et senere tidspunkt og beklager situasjonen

 

På vegne av styret i NSFs faggruppe for ortopediske sykepleiere

Edel Bruun Bastøe