Korona - spørsmål og svar for deg som sykepleierstudent

Av NSF, 31.03.2020

Norsk Sykepleierforbund Student forsøker å holde dialog med de instansene som er relevante for sykepleierstudenter i landet. Vi jobber for at også deres rettigheter skal bli ivaretatt. Her har vi forsøkt å samle svar på spørsmål vi får inn.

Spørsmål og svar til studentmedlemmer.

Som sykepleierstudent spiller også du en viktig rolle i arbeidet med å opprettholde en forsvarlig helsetjeneste i landet. I dette arbeidet er våre medlemmer avhengig av å kunne ivareta egensikkerhet. Forbundet er derfor spesielt opptatt av riktig og nok smittevernutstyr, og jobber aktivt opp mot myndighetene for at dette er tilgjengelig også på lang sikt.

I den situasjonen vi står i er det mange spørsmål og stort informasjonsbehov. Vi har samlet de hyppigste spørsmålene og svarene her.

Saken oppdateres jevnlig, etterhvert som ny informasjon kommer ut.