Informasjon til fødende under pandemi

Av Nsf, 14.03.2020

Det er igangsatt en rekke tiltak fra Helsedirektoratet i forhold til pågående pandemi. Her er litt kort informasjon til deg som snart venter barn. Vær oppmerksom på at råd er generelle og vil ha lokale variasjoner på landets fødeavdelinger. Råd kan endres: Hold deg oppdatert på www.fhi.no

 

Tror du fødsel er i gang?

Ring avdelingen du skal føde hos
Vi vurderer smitterisiko individuelt, både på mor og partner - du får derfor spørmsål knyttet til dette
Dersom partner har luftveisinfeksjon / smitte kan partner dessverre ikke være med i fødselen
Dersom mor har luftveisinfeksjon / smitte vil mor være i isolasjon


Om barselopphold
Barselopphold holdes så kort som mulig.
Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
Eventuelt isolasjon videreføres på barsel, partner kan da ikke være tilstede
Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving

Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen

Partner skal ikke være med på grunn av å begrense smitte på sykehus. 
Vær oppmerksom på at råd vil variere fra sykehus til sykehus. 
For mer info, se her: 

https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide