Medlemmene gjør en formidabel innsats!

Av Ståle Evald Ræstad, 14.03.2020

Kjenner du sykepleiere som gjør en ekstra innsats, eller gjør du dette selv? Flott om du kan tenke deg å skrive litt om hva du gjør i disse koronatider, for at innbyggerne skal føle seg tryggere.

Etter at regjeringen gikk ut og erklærte krisetilstand, så har det vært mange ulike tiltak som har blitt iverksatt fra arbeidsgivere og kommuner. Noen tilby sykepleiere å øke stillingen sin til fulltid. Andre oppfordrer alle som har helsekompetanse til å melde seg til kommuner, slik at kompetansen kan brukes der det er behov. Helsesykepleiere blir omprioritert til legevaktene, for å hjelpe med en ekstra stor telefonstorm mot tjenesten. Tredje års studenter og pensjonister har blitt oppfordret til å ta ekstravakter ved sjukehus og ulike avdelinger i kommuner. Regjeringen foreslår sågar en lovendring, slik at innsats i forbindelse med virusutbruddet ikke fører til avkortning av pensjon.

 

Alle tiltak er iverksatt for å begrense tempoet på smitten, og for å gi tid til å finne bedre tiltak. Som fylkesleder blir jeg rørt om å få høre om alle de medlemmene som strekker seg for at samfunnet skal klare å ivareta den nye situasjonen som har oppstått. Har du spørsmål om rettigheter opp mot avlyste ferier og reiser, så les mer om dette på: https://www.nsf.no/vis-artikkel/4905962/17036/Korona-%E2%80%93-sporsmaal-og-svar-til-deg-som-medlem

Tusen takk for den innsatsen som dere gjør rundt om i heile vårt fylke.