Pensjonister kan arbeide mer

Av Line Orlund, 15.03.2020

KLP har gått ut på sine nettsider og sier at pensjonister nå kan jobbe mer uten at dette fører til avkorting av pensjon. 

- Det er flott at regjeringen åpner for at pesjonister kan jobbe uten av det fører til avkorting av pensjonen i denne situasonen, sier fylkesleder Line Orlund. Hun ber likevel den enkelte om å vurdere situasjoenn nøye, ettersom mange pensjoister faktisk er i risikogruppen for koronaviruset. 

Foreløpig er det kun KLP som har vært helt tydelig på denne endringen. Vi anbefaler alle å kontakte sin pensjonskasse, før de går ut i jobb. 

Her kan du lese det som står om saken på klp sine nettsider