Endelig innstilling fra nominasjonskomiteen til fylkesstyre i NSF Viken

Av Trude Hansen, 14.08.2020

Her er endelig innstilling fra nominasjonskomiteen.

Saken er oppdatert: nå også med begrunnelse.

Nominasjonskomiteen i Viken har avsluttet sitt arbeid. Det var 2 kandidater til ledervervet og 6 kandidater til nestledervervet. I tillegg stiller 3 av nestlederkandidatene også til valg som fylkesstyremedlem.

En av kandidatene til lederverv og en av kandidatene til nestlederverv har i etterkant trukket seg.

Begrunnelse for nominasjonskomiteens innstilling er gjort med bakgrunn i vedtaket om at frikjøpte ledere henholdsvis skal komme fra hvert av de gamle fylkene. Fylkesstyrets medlemmer er satt sammen på bakgrunn av tariffområder og erfaringer.

Alle kandidatene til lederverv har vært til intervju.

Det manglet ett varamedlem i denne innstillingen første innstillingen med bakgrunn i at 3 av kandidatene har trukket seg etter fristens utløp.

I etterkant har nominasjonskomiteen forespurt to kandidater fra Akershus siden det manglet 2 kandidater fra Akershus for å fylle varaplassene til fylkesstyret. Disse er nå satt inn på 3. og 4. vara. Den siste kandidaten fra Buskerud er ikke nominert.

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling er:

Leder

Linda Lavik, Buskerud

 

Nestleder

Dag Werner Larsen, Østfold

Tiril Bringsrud Svensen, Akershus

 

Øvrige kandidater (i alfabetisk rekkefølge)

Jana Hoffmann, Akershus

Rita Standal, Østfold

 

Fylkesstyremedlemmer Buskerud

Live Gusfre

Kjersti Engedal

Kristine K. Ask

Tom Frost

Varamedlemmer

1.  Heidi Smestad Hvaal

2. Elise Eriksen

3. Heidi Haugen

4. Irene Kronkvist

 

Øvrig kandidat:

Tove-Lise Steinset

 

Fylkesstyremedlemmer Østfold

Ann-Cathrin Leonardsen

Elisabeth Stø

Rita Standal

Øyvind Moksness

 

Varamedlemmer

1. Hege Urdal

2. Irene Boye

3. Gro Irene Lund

4. Martin Ruud-Reke

 

Fylkesstyremedlemmer Akershus

Berit Langset

Cathrine Enger Lunde

Jana Hoffmann

Audun Mo

 

Varamedlemmer

1. Evy Helene Gamst

2. Lena Næss

3. Marthe Medby Røyne-Helgesen

4. Malin Drotninghaug

Presentasjon av kandidater som stiller til valg NSF Viken 2020-2023