Endelig innstilling fra nominasjonskomiteen til fylkesstyre i NSF Viken

Av Trude Hansen, 16.03.2020

Her er endelig innstilling fra nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen i Viken har avsluttet sitt arbeid. Det var 2 kandidater til ledervervet og 6 kandidater til nestledervervet. I tillegg stiller 3 av nestlederkandidatene også til valg som fylkesstyremedlem. En av kandidatene til nestlederverv har i etterkant trukket seg.

Begrunnelse for nominasjonskomiteens innstilling er gjort med bakgrunn i vedtaket om at frikjøpte ledere bør tilstrebes komme fra hvert av de gamle fylkene. Fylkesstyrets medlemmer er satt sammen på bakgrunn av tariffområder og erfaringer.

Alle kandidatene til lederverv har vært til intervju.

Det mangler ett varamedlem i denne innstillingen med bakgrunn i at 3 av kandidatene har trukket seg etter fristens utløp.

Innstillingen er:

Leder

Linda Lavik, Buskerud

Nominasjonskomiteens flertallsinnstilling

 

Øvrig kandidat

Tiril Bringsrud Svensen, Akershus

 

Nestleder

Dag Werner Larsen, Østfold

Tiril Bringsrud Svensen, Akershus

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling

 

Øvrige kandidater (i alfabetisk rekkefølge)

Jana Hoffmann, Akershus

Linda Lavik, Buskerud

Rita Standal, Østfold

 

Fylkesstyremedlemmer Buskerud

Live Gusfre

Kjersti Engedal

Kristine K. Ask

Tom Frost

 

Varamedlemmer

1.  Heidi Smestad Hvaal

2. Elise Eriksen

3. Heidi Haugen

4. Irene Kronkvist

 

Fylkesstyremedlemmer Østfold

Ann-Cathrin Leonardsen

Elisabeth Stø

Rita Standal

Øyvind Moksness

 

Varamedlemmer

1. Hege Urdal

2. Irene Boye

3. Gro Irene Lund

4. Martin Ruud-Reke

 

Fylkesstyremedlemmer Akershus

Berit Langset

Cathrine Enger Lunde

Jana Hoffmann

Eivind Sogn

 

Varamedlemmer

1. Audun Moe

2. Evy Helene Gamst

3. Tove Lise Steinseth (fra Buskerud)

 

Presentasjon og bilde av kandidater

Villighetserklæringer Akershus

Villighetserklæringer Buskerud

Villighetserklæringer Østfold