Nominasjonskomitéens innstilling for NSF Vestfold og Telemarks fylkesstyre 2020-2023

Av NSF, 16.03.2020

Nominasjonskomitéen skriver i sin innstilling:

"Nominasjonskomitéen har basert sin innstilling på verdier vi ble enige om før nominasjonskomitéens arbeid med innstillingen begynte, bl.a.:

  • Vise at vi ser helhet i sammensetningen av det nye fylkesstyret
  • Fremstå som en felles nominasjonskomite for begge tidligere NSF-fylker
  • Objektivt gå inn for "det beste fylkesstyret" uavhengig av tidligere fylkesgrenser"

Det nedenstående er redigert/oppdatert pr 25.03.2020.

Nominasjonskomitéens enstemmige innstilling til fylkesleder er:

Randi Askjer

Øvrige kandidater til fylkesledervervet, i alfabetisk rekkefølge på etternavn:

Lillian Elise Esborg Bergane

Tone Woll Buer 

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling til nestleder er:

Margareth Horn 

Øvrige kandidater til nestledervervet, i alfabetisk rekkefølge på etternavn:

Unni Kiøsterud Tufte 

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling til syv fylkesstyremedlemmer og syv varamedlemmer er:

Fylkesstyremedlemmer:

Kirsten Eika Amsrud

Mona Karlsen

Ann Iserid Vik-Johansen

Siri Sørli

Kari Merete Saltvik

Sissel Austberg

Birte Marten Oswald

1.vara:

Unni Kiøsterud Tufte

Øvrige varamedlemmer til fylkesstyret, i prioritert rekkefølge:

2.vara:   Aina Slettom

3.vara:   Inger Ann Aasen

4.vara:   Glenn Erik Aaeng

5.vara:   Sara Jane Lloyd

6.vara:   Maria E. Gøytil

7.vara:   Lise Nordahl

Øvrige kandidater til fylkesstyremedlem/varamedlem, i alfabetisk rekkefølge på etternavn:

Randi Askjer

Elise Ånes Bjerke

Camilla Søvik Botne

Anne Marit Dahlsrud

Camilla Tonheim Jørgensen

Nina Rosenvinge

Ann Iren Torgersen

 

Nærmere begrunnelse for komitéens innstilling finner du som er pålogget som NSF-medlem her:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4924220/12670/Fylkesmotet-er-utsatt-men-her-er-relevant-informasjon-for-delegater-og-kandidater-m.fl.