Helsedirektoratet: Oppdatering i retningslinje for svangerskapsomsorg

Viktig info fra Helsedirektoratet til Jordmorforbundet i 16. mars:

 

Retningslinjen for svangerskapsomsorg og helsestasjons- og skolehelsetjenestetilbud under korona utbrudd oppdateres i løpet av dagen. Følg med og gå inn på Helsedirektoratets sider for oppdatert informasjon. Det kommer bla. tydeligere anbefaling om lokalt samarbeid og planarbeid og noe om glukosebelastning.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/behandling-utstyr-og-legemidler/tilgjengelig-svangerskapsomsorg-og-helsestasjons-og-skolehelsetjenestetilbud-under-korona-utbrudd