15.3 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer i 2019

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 16.03.2020

I løpet av de fem siste årene har NSF sørget for at yrkesskadde medlemmer har fått erstatning på tilsammen 92.5 millioner kroner. Mange av sakene har vært svært krevende, gått over mange år før man endelig kommer til enighet med forsikringsselskap, - og det blir stadig vanskeligere å få medhold.

Mens NSF fikk 21.4 millioner kr til yrkesskadde medlemmer i 2018, var det en reduksjon på drøyt 6 millioner kr i 2019. Selv om resultatet i fjor kan være et resultat av naturlige variasjoner, viser Finansnæringens statistikk over innkomne yrkesskadesaker og ertatningsutbetalinger for årene 2000 – 2018 at antall meldte saker øker, mens utbetalingene fra forsikringsselskapene i perioden 2013 – 2018 er halvert.

- Dette stemmer med NSFs erfaring med at det blir stadig vanskeligere å nå frem i våre saker, sier NSFs advokat Yvonne Frøen.

NSFs tilbud til yrkesskadde medlemmer
Hvis du skader deg på jobb eller pådrar deg yrkessykdom, kan du ha rett til erstatning. Yrkesskadegruppa i NSF bistår medlemmer med å få den erstatning de har krav på etter Folketrygdens regler og etter Yrkesskadeforsikringsloven. Bistanden er gratis. NSFs spesialister på yrkesskadesaker kan gi råd og veiledning i saker, og de kan også overta saksbehandlingen.

I 2019 bistod Yrkesskadegruppa i NSF i 216 yrkesskadesaker mot 206 året før. NSFs yrkesskadegruppe består av to advokater fra NSFs forhandlingsavdeling og seks rådgivere fra fylkene. En av dem er EvaZimmermann, som er sykepleier og seniorrådgiver i NSF Østfold. Se bilde. I tillegg til å ha ansvar for yrkesskadesaksbehandling for medlemmer i Østfold, har hun også hatt ansvar for dette i fylkene Buskerud, Hedmark og Oppland. Etter at vi nå har fått nye fylker, vil dette bli noe endret.

Medlemmer i Østfold kan kontakte Eva Zimmermann ved spørsmål/behov for bistand på tlf 69 13 29 83 eller e-post: eva.zimmermann@nsf.no.

Du finner mer informasjon om dine rettigheter ved yrkesskade på NSFs nettside; https://www.nsf.no/yrkesskade/artikkelliste/17085